Σκηνές από τον βίο του Ματίας Αλμοσίνο - Ζουργός Ισίδωρος